Nabídka služeb

Mezinárodní a vnitrostátní kamionová doprava a spedice

Vozový park

Přeprava zboží v tuzemsku a v rámci Evropy je zajišťována kvalitním vozovým parkem o celkovém počtu 95 vozidel

Reference

Naše firma zajišťuje přepravu zboží pro renomované zahraniční i domácí zákazníky

Kontakty

777 929 255

Mezinárodní a vnitrostátní kamiónová doprava, autodoprava, spedice

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Obchodní společnost Josef Vávra, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 20. února 2004, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12138, spisová značka: C 12138 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, s cílem vytvořit v regionu organizaci, která bude poskytovat přepravní služby v kamionové dopravě. Navázala na zkušenosti a dobré jméno dopravní firmy Josef Vávra – autodoprava, která v této oblasti podniká již od roku 1995.

V září roku 2008 společnost vytvořila nové administrativní pracoviště s novým dispečerským centrem a byly provedeny významné změny v organizační struktuře

Společnost je velmi dobře vybavena jak po stránce technické tak personální a je připravena pružně reagovat na nově vznikající potřeby a požadavky jak stávajících tak nových zákazníků.

Ve společnosti je kladen velký důraz na kvalitu jednotlivých zaměstnanců. Všichni řidiči absolvují pravidelná školení. Naši dispečeři (hovořící anglicky a německy) Vám vždy vyjdou maximálně vstříc a jsou k dispozici 24 h denně. Snahou společnosti je vytvořit kolektiv stálých, spolehlivých a zodpovědných pracovníků.

Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce v základním rozsahu s limitem plnění od 3 000 000,-Kč do 10 000 000,-Kč.

Dne 27.3.2018 naše společnost splnila podmínky novelizovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a tím splnila podmínky pro udělení nových certifikátů managementu kvality a životního prostředí.

Nabízíme

  • mezinárodní kamiónová doprava
  • vnitrostátní kamiónová doprava
  • spedice
  • kurýrní služb
  • přeprava celovozových i kusových zásilek
  • zajišťujeme dokládky, export i import
  • společnost je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000