Kontakty

Kontaktní informace:
Adresa:
Josef Vávra s.r.o.
Pekárenská 255/77
370 04 České Budějovice

IČO: 26071738
DIČ: CZ26071738

Bankovní spojení:
Oberbank AG pobočka Česká republika - účet CZK, č. účtu: 7000019854/8040

Vedení společnosti:
Pavel Helcl - 777 929 255 (jednatel  společnosti), helcl@dopravavavra.cz
Gustav Klomfar - 733 595 312 (provozní ředitel společnosti), klomfar@dopravavavra.cz

Ekonomický úsek:
Stanislava Knopfová - 733 595 271 (hlavní účetní společnosti), knopfova@dopravavavra.cz

Personální  a mzdové oddělení:
Iveta Kornerová - 734 767 325, kornerova@dopravavavra.cz

Oddělení dispečerů:
Ing. Marcel Ježek - 733 595 209, jezek@dopravavavra.cz
Tomáš Kéri - 739 243 395, keritomas@dopravavavra.cz
Jiří Hlavica - 777 929 262, hlavica@dopravavavra.cz

Oddělení pojistných událostí:
Miroslav Hadrava - 777 929 260, hadrava@dopravavavra.cz

Opravy a údržby vozového parku:
Tibor Kéri - 733 595 398, keri@dopravavavra.cz